*** แจ้งเปลี่ยนแปลง Link เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.dmsc.moph.go.th ***

*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 กองแผนงานและวิชาการ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Post Reply
nipaporn.s
Posts: 22
Joined: Thu Feb 11, 2021 2:06 pm

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 กองแผนงานและวิชาการ

Post by nipaporn.s » Mon Mar 15, 2021 9:18 am

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 กองแผนงานและวิชาการ
Attachments
สขร.1(ผน)พ.ย.63).pdf
(89.47 KiB) Downloaded 31 timesPost Reply

Return to “สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน”