*** แจ้งเปลี่ยนแปลง Link เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.dmsc.moph.go.th ***

*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Post Reply
jariya.t
Posts: 765
Joined: Tue Oct 02, 2018 9:36 am

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Post by jariya.t » Mon Jan 24, 2022 9:46 am

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Attachments
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม 2564.pdf
(1.6 MiB) Downloaded 10 timesPost Reply

Return to “สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564”