*** แจ้งเปลี่ยนแปลง Link เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.dmsc.moph.go.th ***

*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน ธันวาคม 2564) ศวก.ที่ 12/1 ตรัง

Post Reply
sukanya
Posts: 41
Joined: Tue Feb 09, 2021 11:01 am

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน ธันวาคม 2564) ศวก.ที่ 12/1 ตรัง

Post by sukanya » Thu Jan 13, 2022 3:53 pm

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน ธันวาคม 2564) ดังเอกสารแนบ
Attachments
รายงานเดือน ธ.ค.64.xlsx
(78.36 KiB) Downloaded 10 timesPost Reply

Return to “สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564”