*** แจ้งเปลี่ยนแปลง Link เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.dmsc.moph.go.th ***

*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 ศวก.ที่ 11 สฎ.

Post Reply
nattanicha
Posts: 30
Joined: Wed Apr 21, 2021 4:01 pm

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 ศวก.ที่ 11 สฎ.

Post by nattanicha » Wed Jan 12, 2022 4:23 pm

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 ศวก.ที่ 11 สฎ.
Attachments
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเดือนธ.ค.64.pdf
(3.03 MiB) Downloaded 9 times
สขร.1เดือน ธ.ค.64.pdf
(40.63 KiB) Downloaded 6 timesPost Reply

Return to “สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564”