*** แจ้งเปลี่ยนแปลง Link เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.dmsc.moph.go.th ***

*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 ฝ่ายพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม

Post Reply
chanaporn.b
Posts: 45
Joined: Fri Oct 26, 2018 10:49 am

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 ฝ่ายพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม

Post by chanaporn.b » Wed Jan 12, 2022 8:35 am

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 ฝ่ายพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม
Attachments
ธ.ค.64.pdf
(906.3 KiB) Downloaded 10 timesPost Reply

Return to “สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564”