*** แจ้งเปลี่ยนแปลง Link เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.dmsc.moph.go.th ***

*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต)

Post Reply
pattama.a
Posts: 17
Joined: Wed Sep 12, 2018 7:05 pm

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต)

Post by pattama.a » Mon Jan 10, 2022 7:14 pm

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564
Attachments
ธ.ค. 64.pdf
(176.18 KiB) Downloaded 7 timesPost Reply

Return to “สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564”