*** แจ้งเปลี่ยนแปลง Link เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.dmsc.moph.go.th ***

*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 (สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย)

Post Reply
Nutawadee
Posts: 43
Joined: Tue Apr 20, 2021 5:13 pm

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 (สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย)

Post by Nutawadee » Mon Jan 10, 2022 4:35 pm

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 (สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย)
Attachments
สขร.ธ.ค.64.pdf
(494.07 KiB) Downloaded 8 timesPost Reply

Return to “สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564”