*** แจ้งเปลี่ยนแปลง Link เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.dmsc.moph.go.th ***

*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสำนักยาและวัตถุเสพติด ประจำเดือนธค.2564

Post Reply
kanjanas
Posts: 79
Joined: Wed Jan 17, 2018 2:20 pm

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสำนักยาและวัตถุเสพติด ประจำเดือนธค.2564

Post by kanjanas » Mon Jan 10, 2022 11:43 am

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสำนักยาและวัตถุเสพติด ประจำเดือนธค. 2564
Attachments
สขร.ธ.ค.64.pdf
(36.97 MiB) Downloaded 7 timesPost Reply

Return to “สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564”