*** แจ้งเปลี่ยนแปลง Link เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.dmsc.moph.go.th ***

*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม2564 (ศวก.ที่1/1 เชียงราย)

Post Reply
nichanan
Posts: 16
Joined: Tue Mar 09, 2021 11:06 am

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม2564 (ศวก.ที่1/1 เชียงราย)

Post by nichanan » Fri Jan 07, 2022 4:33 pm

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม2564 (ศวก.ที่1/1 เชียงราย)
Attachments
สขร1 เดือน ธ.ค64.pdf
(1.16 MiB) Downloaded 8 timesPost Reply

Return to “สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564”