*** แจ้งเปลี่ยนแปลง Link เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.dmsc.moph.go.th ***

*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 (กลุ่มตรวจสอบภายใน)

Post Reply
duangkamon.j
Posts: 16
Joined: Wed Feb 10, 2021 2:13 pm

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 (กลุ่มตรวจสอบภายใน)

Post by duangkamon.j » Fri Jan 07, 2022 4:13 pm

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 (กลุ่มตรวจสอบภายใน)
Attachments
สขร.ธ.ค.64.pdf
(655.67 KiB) Downloaded 7 timesPost Reply

Return to “สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564”