*** แจ้งเปลี่ยนแปลง Link เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.dmsc.moph.go.th ***

*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 (ศวก.ที่ 8 อุดรธานี)

Post Reply
piratchaya
Posts: 27
Joined: Thu Jan 21, 2021 1:10 pm

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 (ศวก.ที่ 8 อุดรธานี)

Post by piratchaya » Fri Jan 07, 2022 1:17 pm

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค 64
Attachments
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค 64.pdf
(911.66 KiB) Downloaded 10 timesPost Reply

Return to “สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564”