*** แจ้งเปลี่ยนแปลง Link เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.dmsc.moph.go.th ***

*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

ตอบกลับแสดง โพสต์ล่าสุด สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 (ศวก.ที่ 5 สมุทรสงคราม)

Post Reply
orawan
Posts: 16
Joined: Thu Feb 04, 2021 1:10 pm

ตอบกลับแสดง โพสต์ล่าสุด สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 (ศวก.ที่ 5 สมุทรสงคราม)

Post by orawan » Thu Jan 06, 2022 2:21 pm

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 (ศวก.ที่5 สมุทรสงคราม)
Attachments
ViewReport (1)_merged.pdf
(1.03 MiB) Downloaded 6 timesPost Reply

Return to “สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564”