*** แจ้งเปลี่ยนแปลง Link เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.dmsc.moph.go.th ***

*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 (ศวก.ที่ 4 สระบุรี)

Post Reply
suritta.r
Posts: 11
Joined: Thu Mar 11, 2021 3:46 pm

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 (ศวก.ที่ 4 สระบุรี)

Post by suritta.r » Thu Jan 06, 2022 2:11 pm

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 (ศวก.ที่ 4 สระบุรี)
Attachments
สขร.1 เดือนธันวาคม 64.pdf
(183.55 KiB) Downloaded 7 timesPost Reply

Return to “สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564”