*** แจ้งเปลี่ยนแปลง Link เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.dmsc.moph.go.th ***

*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 (ศวก.ที่ 12 สงขลา)

Post Reply
kamonsri.p
Posts: 16
Joined: Tue Mar 09, 2021 3:52 pm

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 (ศวก.ที่ 12 สงขลา)

Post by kamonsri.p » Thu Jan 06, 2022 9:20 am

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 (ศวก.ที่ 12 สงขลา)
Attachments
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 (ศวก.ที่ 12 สงขลา).pdf
(48.11 MiB) Downloaded 5 timesPost Reply

Return to “สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564”