*** แจ้งเปลี่ยนแปลง Link เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.dmsc.moph.go.th ***

*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

Post Reply
mananut.p
Posts: 30
Joined: Wed Jan 27, 2021 2:16 pm

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

Post by mananut.p » Fri Dec 03, 2021 1:45 pm

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
Attachments
สขร.เดือนตุลาคม64.pdf
(783.54 KiB) Downloaded 2 timesPost Reply

Return to “สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564”