*** แจ้งเปลี่ยนแปลง Link เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.dmsc.moph.go.th ***

*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564 (สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์)

Post Reply
mananut.p
Posts: 30
Joined: Wed Jan 27, 2021 2:16 pm

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564 (สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์)

Post by mananut.p » Thu Nov 18, 2021 2:02 pm

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564 (สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์)
Attachments
เดือน กันยายน 64.pdf
(5.74 MiB) Downloaded 6 timesPost Reply

Return to “สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564”