*** แจ้งเปลี่ยนแปลง Link เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.dmsc.moph.go.th ***

*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

ประกาศแผนการจัดซื้อระบบปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ ด้วยเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Post Reply
teena
Posts: 109
Joined: Sat Oct 24, 2020 7:40 pm

ประกาศแผนการจัดซื้อระบบปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ ด้วยเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Post by teena » Fri Jan 21, 2022 11:47 am

ประกาศแผนการจัดซื้อระบบปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ ด้วยเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Attachments
ประกาศแผนจัดซื้อ.pdf
(360.2 KiB) Downloaded 6 timesPost Reply

Return to “แผนการจัดซื้อจัดจ้าง”