*** แจ้งเปลี่ยนแปลง Link เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.dmsc.moph.go.th ***

*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Post Reply
charinee
Posts: 219
Joined: Thu Dec 14, 2017 2:18 pm

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

Post by charinee » Fri Jan 21, 2022 10:45 am

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
สำหรับการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ
Attachments
ประกาศเผยแพร่แผนกานจัดซื้อวัสดุวิทย์ 5 รายการ.pdf
(951.86 KiB) Downloaded 12 timesPost Reply

Return to “แผนการจัดซื้อจัดจ้าง”