*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 (ศวก.ที่ 12 สงขลา)

Post Reply
kamonsri.p
Posts: 19
Joined: Tue Mar 09, 2021 3:52 pm

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 (ศวก.ที่ 12 สงขลา)

Post by kamonsri.p » Thu Apr 08, 2021 8:44 am

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 (ศวก.ที่ 12 สงขลา)
Attachments
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 (ศวก.ที่ 12 สงขลา).pdf
(3.75 MiB) Downloaded 26 times
Last edited by kamonsri.p on Thu Apr 08, 2021 8:51 am, edited 1 time in total.Post Reply

Return to “สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564”