*** แจ้งเปลี่ยนแปลง Link เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.dmsc.moph.go.th ***

*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Post Reply
wilawan
Posts: 105
Joined: Fri Dec 15, 2017 9:50 am

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

Post by wilawan » Tue Jan 25, 2022 1:15 pm

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
Attachments
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2564.pdf
(717.94 KiB) Downloaded 9 timesPost Reply

Return to “สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน”