*** แจ้งเปลี่ยนแปลง Link เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.dmsc.moph.go.th ***

*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Post Reply
sukanya
Posts: 36
Joined: Tue Feb 09, 2021 11:01 am

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง)

Post by sukanya » Tue Aug 17, 2021 3:31 pm

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง)
Attachments
รายงานเดือน ก.ค.64.pdf
(70.88 KiB) Downloaded 25 timesPost Reply

Return to “สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน”