*** แจ้งเปลี่ยนแปลง Link เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.dmsc.moph.go.th ***

*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 สขร.1 (ศทส.)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Post Reply
Maew
Posts: 35
Joined: Mon Sep 03, 2018 4:32 pm

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 สขร.1 (ศทส.)

Post by Maew » Mon Jan 11, 2021 5:28 pm

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 สขร.1 (ศทส.)
Attachments
แบบ สขร1_ศทส64_ธค.pdf
(37.62 KiB) Downloaded 18 timesPost Reply

Return to “สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน”