*** แจ้งเปลี่ยนแปลง Link เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.dmsc.moph.go.th ***

*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธํนวาคม 2563 (ศวก ที่ 7 ขอนแก่น)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Post Reply
kaikoo
Posts: 16
Joined: Wed Apr 21, 2021 2:55 pm

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธํนวาคม 2563 (ศวก ที่ 7 ขอนแก่น)

Post by kaikoo » Thu Apr 22, 2021 10:43 am

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธํนวาคม 2563 (ศวก ที่ 7 ขอนแก่น)
Attachments
สขร-ประจำเดือนธันวาคม2563.pdf
(85.76 KiB) Downloaded 24 timesPost Reply

Return to “สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน”