*** แจ้งเปลี่ยนแปลง Link เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.dmsc.moph.go.th ***

*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Post Reply
charinee
Posts: 185
Joined: Thu Dec 14, 2017 2:18 pm

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์

Post by charinee » Mon Apr 19, 2021 11:53 am

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
Attachments
สขร. ประจำเดือน ธ.ค. 63.pdf
(62.81 KiB) Downloaded 23 timesPost Reply

Return to “สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน”