*** แจ้งเปลี่ยนแปลง Link เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.dmsc.moph.go.th ***

*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Post Reply
wilawan
Posts: 102
Joined: Fri Dec 15, 2017 9:50 am

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

Post by wilawan » Wed Mar 24, 2021 10:41 am

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
Attachments
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563.pdf
(2.25 MiB) Downloaded 15 timesPost Reply

Return to “สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน”