*** แจ้งเปลี่ยนแปลง Link เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.dmsc.moph.go.th ***

*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 (ศวก.ที่ 4 สระบุรี)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Post Reply
jutarassamee
Posts: 92
Joined: Wed Jan 29, 2020 11:45 am

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 (ศวก.ที่ 4 สระบุรี)

Post by jutarassamee » Tue Feb 16, 2021 1:56 pm

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 (ศวก.ที่ 4 สระบุรี)
Attachments
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2564.pdf
(60.21 KiB) Downloaded 18 timesPost Reply

Return to “สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน”