*** แจ้งเปลี่ยนแปลง Link เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.dmsc.moph.go.th ***

*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Post Reply
chanaporn.b
Posts: 41
Joined: Fri Oct 26, 2018 10:49 am

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563

Post by chanaporn.b » Thu Feb 04, 2021 11:36 am

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563
Attachments
สสว..xlsx
(35.88 KiB) Downloaded 17 times
ธ.ค.63.pdf
(1.33 MiB) Downloaded 31 timesPost Reply

Return to “สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน”