*** แจ้งเปลี่ยนแปลง Link เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.dmsc.moph.go.th ***

*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Post Reply
chanaporn.b
Posts: 41
Joined: Fri Oct 26, 2018 10:49 am

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563

Post by chanaporn.b » Fri Dec 04, 2020 3:19 pm

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563
Attachments
สสว..xlsx
(35.88 KiB) Downloaded 15 times
ต.ค.2563.pdf
(744.79 KiB) Downloaded 25 timesPost Reply

Return to “สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน”