*** แจ้งเปลี่ยนแปลง Link เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.dmsc.moph.go.th ***

*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องระเหยสุญญากาศ (Rotary Evaporator) จำนวน 1 เครื่อง ศวก.ที่ 11/1 ภูเก็ต

ร่างประกาศและร่างเอกสารประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Post Reply
pattama.a
Posts: 17
Joined: Wed Sep 12, 2018 7:05 pm

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องระเหยสุญญากาศ (Rotary Evaporator) จำนวน 1 เครื่อง ศวก.ที่ 11/1 ภูเก็ต

Post by pattama.a » Mon Jan 24, 2022 9:30 am

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องระเหยสุญญากาศ (Rotary Evaporator) จำนวน 1 เครื่อง (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต)
Attachments
65017345362_25650123103005_2.zip
(112.29 KiB) Downloaded 5 timesPost Reply

Return to “ร่างประกาศและร่างเอกสารประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”