*** แจ้งเปลี่ยนแปลง Link เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.dmsc.moph.go.th ***

*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์รายงานประจำปีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สววพ.)

ประกาศราคากลาง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Post Reply
kurazaki
Posts: 11
Joined: Wed Mar 03, 2021 3:34 pm

ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์รายงานประจำปีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สววพ.)

Post by kurazaki » Fri Jan 14, 2022 9:08 am

ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์รายงานประจำปีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
Attachments
ราคากลาง.pdf
(27.26 KiB) Downloaded 8 timesPost Reply

Return to “ประกาศราคากลาง”