*** แจ้งเปลี่ยนแปลง Link เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.dmsc.moph.go.th ***

*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

ประกาศราคากลางจัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย (สววพ.)

ประกาศราคากลาง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Post Reply
kurazaki
Posts: 11
Joined: Wed Mar 03, 2021 3:34 pm

ประกาศราคากลางจัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย (สววพ.)

Post by kurazaki » Fri Jan 14, 2022 7:55 am

ประกาศราคากลางจัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
Attachments
ราคากลาง.pdf
(29.81 KiB) Downloaded 5 timesPost Reply

Return to “ประกาศราคากลาง”