*** แจ้งเปลี่ยนแปลง Link เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.dmsc.moph.go.th ***

*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

ประกาศราคากลางสำหรับการจัดซื้อแก๊สผสมมาตรฐานเอททานอลในอากาศ (Standard Mixture Gases Ethanol Balance in Air) ๒ รายการ

ประกาศราคากลาง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Post Reply
charinee
Posts: 215
Joined: Thu Dec 14, 2017 2:18 pm

ประกาศราคากลางสำหรับการจัดซื้อแก๊สผสมมาตรฐานเอททานอลในอากาศ (Standard Mixture Gases Ethanol Balance in Air) ๒ รายการ

Post by charinee » Thu Jan 13, 2022 12:57 pm

ประกาศราคากลางสำหรับการจัดซื้อแก๊สผสมมาตรฐานเอททานอลในอากาศ (Standard Mixture Gases Ethanol Balance in Air) จำนวน ๒ รายการ
ของสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
Attachments
ราคากลางแก๊สมาตรฐานฯ จำนวน 2 รายการ.pdf
(94.34 KiB) Downloaded 8 timesPost Reply

Return to “ประกาศราคากลาง”