*** แจ้งเปลี่ยนแปลง Link เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.dmsc.moph.go.th ***

*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการอณูวิทยาทางการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

ประกาศราคากลาง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Post Reply
sukanya
Posts: 41
Joined: Tue Feb 09, 2021 11:01 am

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการอณูวิทยาทางการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

Post by sukanya » Fri Nov 19, 2021 4:27 pm

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง ขอประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการอณูวิทยาทางการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (ฉบับแก้ไขราคากลาง) ตามเอกสารแนบ
Attachments
ตารางราคากลางปรับปรุงอาคาร.pdf
(186.36 KiB) Downloaded 8 timesPost Reply

Return to “ประกาศราคากลาง”