*** แจ้งเปลี่ยนแปลง Link เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.dmsc.moph.go.th ***

*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรม ด้วยเทคนิคการวัดน้ำหนักมวลโมเลกุล กรมวิทยาศาสตร์การ

ประกาศราคากลาง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Post Reply
kultida24
Posts: 360
Joined: Tue Aug 28, 2018 9:41 am

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรม ด้วยเทคนิคการวัดน้ำหนักมวลโมเลกุล กรมวิทยาศาสตร์การ

Post by kultida24 » Mon Nov 08, 2021 9:26 am

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรม ด้วยเทคนิคการวัดน้ำหนักมวลโมเลกุล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
Attachments
ประกาศราคากลาง.pdf
(772.09 KiB) Downloaded 25 timesPost Reply

Return to “ประกาศราคากลาง”