*** แจ้งเปลี่ยนแปลง Link เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.dmsc.moph.go.th ***

*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

ประกาศราคากลางการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ

ประกาศราคากลาง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Post Reply
somleee
Posts: 40
Joined: Tue Jan 30, 2018 4:34 pm

ประกาศราคากลางการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ

Post by somleee » Mon Nov 01, 2021 2:49 pm

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้
๑.เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC-DAD-RID)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒.เครื่องบดละเอียด (MILLS MACHINE)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๑,๐๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓.เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ (GAS CHROMATOGRAPH)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
Attachments
เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง.pdf
(2.49 MiB) Downloaded 13 times
เครื่องบดละเอียด.pdf
(976.48 KiB) Downloaded 12 times
เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ.pdf
(2.59 MiB) Downloaded 10 timesPost Reply

Return to “ประกาศราคากลาง”