*** แจ้งเปลี่ยนแปลง Link เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.dmsc.moph.go.th ***

*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

ประกาศราคากลางการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Post Reply
somleee
Posts: 40
Joined: Tue Jan 30, 2018 4:34 pm

ประกาศราคากลางการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

Post by somleee » Mon Nov 01, 2021 2:45 pm

เครื่องเอชพีแอลซี เอ็มเอส เอ็มเอส (High Performance Liquid Chromatograph Mass Spectrometer Mass Spectrometer, HPLC-MS/MS)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
Attachments
ตารางราคากลาง HPLC-MS-MS.pdf
(393.96 KiB) Downloaded 17 timesPost Reply

Return to “ประกาศราคากลาง”