*** แจ้งเปลี่ยนแปลง Link เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.dmsc.moph.go.th ***

*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

ประกาศราคากลางเครื่องระเหยแห้งด้วยแก๊สไนโตรเจน ศวก.ที่ 4 สระบุรี

ประกาศราคากลาง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Post Reply
suritta.r
Posts: 11
Joined: Thu Mar 11, 2021 3:46 pm

ประกาศราคากลางเครื่องระเหยแห้งด้วยแก๊สไนโตรเจน ศวก.ที่ 4 สระบุรี

Post by suritta.r » Fri Oct 29, 2021 10:53 am

ประกาศราคากลางเครื่องระเหยแห้งด้วยแก๊สไนโตรเจน ศวก.ที่ 4 สระบุรี
Attachments
ราคากลางเครื่องระเหยแห้งด้วยแก๊สไนโตรเจน.pdf
(32.81 KiB) Downloaded 13 timesPost Reply

Return to “ประกาศราคากลาง”