*** แจ้งเปลี่ยนแปลง Link เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.dmsc.moph.go.th ***

*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

ประกาศราคากลางเตาอบสุญญากาศ (Vacuum Oven) ศวก.ที่ 4 สระบุรี

ประกาศราคากลาง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Post Reply
jutarassamee
Posts: 126
Joined: Wed Jan 29, 2020 11:45 am

ประกาศราคากลางเตาอบสุญญากาศ (Vacuum Oven) ศวก.ที่ 4 สระบุรี

Post by jutarassamee » Fri Oct 15, 2021 2:54 pm

ประกาศราคากลางเตาอบสุญญากาศ (Vacuum Oven) ศวก.ที่ 4 สระบุรี
Attachments
ราคากลาง.pdf
(221.71 KiB) Downloaded 11 timesPost Reply

Return to “ประกาศราคากลาง”