*** แจ้งเปลี่ยนแปลง Link เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.dmsc.moph.go.th ***

*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

ประกาศราคากลางการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ (ศวก.ที่ 11 สฎ.)

ประกาศราคากลาง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Post Reply
nattanicha
Posts: 30
Joined: Wed Apr 21, 2021 4:01 pm

ประกาศราคากลางการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ (ศวก.ที่ 11 สฎ.)

Post by nattanicha » Fri Oct 08, 2021 2:52 pm

ประกาศราคากลางการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ (ศวก.ที่ 11 สฎ.)
Attachments
ตารางราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ.pdf
(1.94 MiB) Downloaded 15 timesPost Reply

Return to “ประกาศราคากลาง”