*** แจ้งเปลี่ยนแปลง Link เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.dmsc.moph.go.th ***

*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

ประกาศราคากลางจัดซื้อตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ REFRIGERATOR TEMPERATURE CONTROL ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลิตร

ประกาศราคากลาง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Post Reply
wilawan
Posts: 105
Joined: Fri Dec 15, 2017 9:50 am

ประกาศราคากลางจัดซื้อตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ REFRIGERATOR TEMPERATURE CONTROL ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลิตร

Post by wilawan » Wed Oct 06, 2021 9:42 am

ประกาศราคากลางจัดซื้อตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ REFRIGERATOR TEMPERATURE CONTROL ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลิตร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๖ ชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
Attachments
ราคากลาง แบบ บก.06.pdf
(175.7 KiB) Downloaded 12 timesPost Reply

Return to “ประกาศราคากลาง”